Project Translated Words
Tails
12.9%
5.4%
Language code pl
Text direction Left to right
293 Plural: Default plural
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural equation n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
2 Plural: Gettext plural formula
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
0 Plural: Gettext plural formula
Number of plurals 4
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural form 3
Plural equation (n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3)
When User Action Detail Object
18 hours ago emmapeel Suggestion added Tails/wiki/src/about/contact.*.po - Polish
Aby porozmawiać o [[platformie do tłumaczenia Tails|contribute/how/translate/with_translation_platform]], napisz do <tails-translations@boum.org>.
18 hours ago emmapeel Suggestion added Tails/wiki/src/about/contact.*.po - Polish
Aby porozmawiać o naszej infrastrukturze (serwerach, środowisku testowym, repozytoriach,
mirrorach, itd.), napisz do <tails-sysadmins@boum.org>.
18 hours ago emmapeel Suggestion added Tails/wiki/src/about/contact.*.po - Polish
Jeśli chcesz obsługiwać mirrora Tails, napisz do <tails-mirrors@boum.org>.
2 days ago None Resource update Tails/wiki/src/partners.*.po - Polish
2 days ago None Resource update Tails/wiki/src/partners.*.po - Polish
2 days ago Weblate Admin Suggestion added Tails/wiki/src/about/contact.*.po - Polish
Aby skontaktować się z [[Zespołem
Fundacji|contribute/working_together/roles/foundations_team]] Tails, napisz do
<tails-foundations@boum.org>.
2 days ago Weblate Admin Suggestion added Tails/wiki/src/about/contact.*.po - Polish
Jeśli chcesz sfinansować Tails, napisz do <tails-accounting@boum.org>.
2 days ago Weblate Admin Suggestion added Tails/wiki/src/about/contact.*.po - Polish
Jeśli jesteś dziennikarzem i chcesz napisać o Tails, lub jeśli chcesz
wysłać nam linki do [[artykułów prasowych|press]] na temat Tails, napisz
na <tails-press@boum.org>.
2 days ago Weblate Admin Suggestion added Tails/wiki/src/about/contact.*.po - Polish
Możesz napisać zaszyfrowanego e-maila do <tails-support-private@boum.org>
jeśli potrzebujesz pomocy udzielonej poufnie.
2 days ago Weblate Admin Suggestion removed Tails/wiki/src/install/win/clone-overview.*.po - Polish
Instalar a partir de outro Tails
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.